Заседания

Заседание от дата 18.10.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 80-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Ангел Николов Чобанов – общински съветник в Общински съвет Съединение за нарушение ИК свързано с участието на г-н Георги Любенов Руменов – общински съветник, кандидат за общински съветник и кмет на Община Съединение в изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г.

№ 79-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Привличане на специалист – технически сътрудник към Общинска избирателна комисия Съединение в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

№ 78-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционни избирателни комисии № 163300002, 163300003, 163300004, 163300005, 163300007, 163300009, 163300010, 163300012, 163300018 и 163300019, община Съединение в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 77-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 76-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК до и в ОИК при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в сградата на Община Съединение, определяне на зони за престой и присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, представители на средствата за масово осведомяване.

№ 75-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 74-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 73-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Реда за предаване от СИК на Общинска избирателна комисия Съединение на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 72-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Съединение за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 71-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия Съединение в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 136-МИ / 13.12.2019

    относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

  • № 135-МИ / 05.11.2019

    относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 134-МИ / 05.11.2019

    относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения