13.12.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 13.12.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия приема сигнали в изборния ден за втори тур, във връзка с нарушения на изборния процес на телефон 0318 23962 и на електронната си поща – [email protected]

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение предоставя на вниманието на всички заинтересовани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на втори тур на 3 ноември 2019г.

Предпечатни образци на бюлетините за ВТОРИ ТУР

01.11.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 2.11.2019 г. от 11,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

01.11.2019

Съобщение

В изборите за кмет на община и за кмет на кметство село Неделево, Община Съединение, които ще се проведат на 03.11.2019г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кандидатите, участващи в съответния избор:

 1. За кмет на община Съединение - застъпници и упълномощени представители на: ПП ГЕРБ и МК ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП Воля) – във всички СИК
 2. За кмет на кметство село Неделево: ПП ГЕРБ;  МК ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП Воля) и ИК „Иван Георгиев Хаджийски“ – в СИК № 163300012 
26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да упражнят правото си на глас в изборния ден във всяка една от секциите на територията на Община Съединение.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия приема сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес на телефон 0318 23962 и на електронната си поща – [email protected]

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
24.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 14,30 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

22.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 23.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение обръща внимание на членовете на СИК, че могат да ползват специално разработените протоколи, за да проверят дали правилно изпълняват методическите указания за попълването им.

 

ОБУЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СИК

 

Тестове за СИК в страната

Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

 

Попълване на примерен секционен протокол в страната

17.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 18.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

17.10.2019

Съобщение

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Общинска избирателна комисия Съединение с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнени и следнате електронни таблици (на технически носител или по електронна поща)

Забележка: 

С цел недопускане на несъответствия следва да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублирано;
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.
17.10.2019

Съобщение

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 27.10.2019

Общинска избирателна комисия Съединение с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г. при подаване на документи за регистриране на представители да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД  (на технически носител или по електронна поща), като за целта попълнят следната форма:

Бланка ПРЕДСТАВИТЕЛИ в Excel формат

10.10.2019

Съобщение

 Общинска избирателна комисия Съединение уведомява членовете на СИК, че ще бъде проведено обучение по следния график:

 На 18.10.2019г. /петък/ с членовете от 1-ва до 9-та СИК включително от 17.30 ч. в пленарна зала на общинска администрация.

 На 21.10.2019г. /понеделник/ с членовете от 10-та до 19-та СИК включително от 17.30 ч. в пленарна зала на общинска администрация.

10.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 10.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

07.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение предоставя на вниманието на всички заинтересовани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предпечатни образци на бюлетините

30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Съединение Ви уведомява за местата за поставяне на предизборна агитация, условията и реда за провеждане на предизборна агитация за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Условия и ред за провеждане на предизборна агитация

25.09.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 27.09.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

24.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ, НАПОМНЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Общинска избирателна комисия Съединение, напомня, че крайния срок за:

За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;

За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;

Календар

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения