13.12.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 13.12.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия приема сигнали в изборния ден за втори тур, във връзка с нарушения на изборния процес на телефон 0318 23962 и на електронната си поща – [email protected]

02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение предоставя на вниманието на всички заинтересовани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на втори тур на 3 ноември 2019г.

Предпечатни образци на бюлетините за ВТОРИ ТУР

01.11.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 2.11.2019 г. от 11,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

01.11.2019

Съобщение

В изборите за кмет на община и за кмет на кметство село Неделево, Община Съединение, които ще се проведат на 03.11.2019г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кандидатите, участващи в съответния избор:

 1. За кмет на община Съединение - застъпници и упълномощени представители на: ПП ГЕРБ и МК ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП Воля) – във всички СИК
 2. За кмет на кметство село Неделево: ПП ГЕРБ;  МК ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП Воля) и ИК „Иван Георгиев Хаджийски“ – в СИК № 163300012 
26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да упражнят правото си на глас в изборния ден във всяка една от секциите на територията на Община Съединение.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия приема сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес на телефон 0318 23962 и на електронната си поща – [email protected]

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
24.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 14,30 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

22.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 23.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение обръща внимание на членовете на СИК, че могат да ползват специално разработените протоколи, за да проверят дали правилно изпълняват методическите указания за попълването им.

 

ОБУЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СИК

 

Тестове за СИК в страната

Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

 

Попълване на примерен секционен протокол в страната

17.10.2019

Съобщение

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 27.10.2019

Общинска избирателна комисия Съединение с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г. при подаване на документи за регистриране на представители да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД  (на технически носител или по електронна поща), като за целта попълнят следната форма:

Бланка ПРЕДСТАВИТЕЛИ в Excel формат

17.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 18.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

17.10.2019

Съобщение

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Общинска избирателна комисия Съединение с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнени и следнате електронни таблици (на технически носител или по електронна поща)

Забележка: 

С цел недопускане на несъответствия следва да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублирано;
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.
10.10.2019

Съобщение

 Общинска избирателна комисия Съединение уведомява членовете на СИК, че ще бъде проведено обучение по следния график:

 На 18.10.2019г. /петък/ с членовете от 1-ва до 9-та СИК включително от 17.30 ч. в пленарна зала на общинска администрация.

 На 21.10.2019г. /понеделник/ с членовете от 10-та до 19-та СИК включително от 17.30 ч. в пленарна зала на общинска администрация.

10.10.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 10.10.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

07.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение предоставя на вниманието на всички заинтересовани одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предпечатни образци на бюлетините

30.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Съединение Ви уведомява за местата за поставяне на предизборна агитация, условията и реда за провеждане на предизборна агитация за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Условия и ред за провеждане на предизборна агитация

25.09.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 27.09.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

24.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ, НАПОМНЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Общинска избирателна комисия Съединение, напомня, че крайния срок за:

За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;

За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г;

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;

24.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ, НАПОМНЯ:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019 г.

 

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 24.09.2019 г. от 17,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2.

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение уведомява избирателите, че може да се запознаят с Методическите указания за ОИК при обработка и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 

Методическите указания за ОИК при обработка и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Съединение уведомява упълномощените представители на регистрираните партии, коалиции и инициативен комитет, че считано от 17.09.2019 г. до 17 ч. на 24.09.2019 г. приема заявления за регистрация на кандидати за кмет на община, кметове на кметства и кандидатски листи за общински съветници.

Документите се приемат всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. на 24.09.2019 г.

Заявленията следва да отговарят на условията и съдържат данните и приложенията посочени в Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 18-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.

16.09.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 16.09.2019 г. от 17,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2

 

Проект за дневен ред

 

 

Материали за заседанието

Член  на ОИК

докладчик

1.        

Проект на решение относно Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г.  на с.Неделево, община Съединение.

Председателя

2.        

Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за Общински съветници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

3.        

Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

4.        

Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

5.        

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.

Председателя

6.        

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Общински съветници за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.

Председателя

7.         

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с. Царимир, Малък Чардак, с. Неделево и с. Найден Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.

Председателя

8.         

Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

9.         

Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

10.     

Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

11.     

Проект на решение относно Регистриране на коалиция БСП за Българияза участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

12.     

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“.

Председателя

13.     

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“.

Председателя

14.     

Проект на решение относно Регистриране на партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите за Кмет на Кметство с.Царимир, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

15.     

Проект на решение относно Регистриране на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

16.     

Проект на решение относно Регистриране на Политическа партия „МИР” за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

17.     

Проект на решение относно Регистриране на политическа партия „МИР” за участие в изборите за Общински съветници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

18.     

Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на политическа партия „ МИР“.

Председателя

19.     

Проект на решение относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

20.     

Проект на решение относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за Общински съветници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

21.     

Проект на решение относно Регистриране на ПП Атака за участие в изборите за КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

22.     

Проект на решение относно Регистриране на ПП „Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за КМЕТ  НА ОБЩИНА  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

23.     

Проект на решение относно Регистриране на партия ПП”Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за Общински съветници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

24.     

Проект на решение относно Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Община Съединение за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Председателя

25.     

Проект на решение относно Определяне единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Съединение в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Председателя

26.     

Проект на решение относно Разпределение на съставите и ръководствата на Секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Съединение.

Председателя

27.     

Разни

Председателя

 

09.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е 12 септември 2019 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите е до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

09.09.2019

Съобщение

Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение свиква заседание на комисията на 09.09.2019 г. от 14,00 ч. в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2

 

                                                                    Проект за дневен ред

 

 

Материали за заседанието

Член  на ОИК

докладчик

1.        

Проект на решение относно определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

2.        

Проект на решение относно образуване на избирателни секции и утвърждаване на номерата и адресите на секциите на територията на община Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

3.        

Проект на решение относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

4.        

Проект на решение относно регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

5.        

Проект на решение относно регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

6.        

Проект на решение относно определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

7.         

Разни

 

Председателя

 

03.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК свиква първо заседание на комисията на 04.09.2019 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Съединение, бул."6-ти Семпетмври" № 13, ет.2.

 

ЗАСЕДАНИЕ

 

НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СЪЕДИНЕНИЕ

на 04.09.2019г. от 14.00 часа

 

Проект за дневен ред

 

 

Материали за заседанието

Член  на ОИК

докладчик

1.        

Проект на решение относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от Общинска избирателна комисия Съединение в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

2.        

Проект на решение относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

3.        

Проект на решение относно процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

4.        

Проект на решение относно избор на говорител на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

5.        

Проект на решение относно маркиране на печата на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

6.        

Проект на решение относно утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

7.        

Проект на решение относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

8.        

Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

9.        

Проект на решение относно утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

10.    

Проект на решение относно определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

11.    

Проект на решение относно определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

12.    

Проект на решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

13.    

Проект на решение относно приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

14.    

Разни

 

Председателя

 

 

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения