30.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Съединение се събира на заседание на 30.11.2023г. /четвъртък/  от 18.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

16.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Съединение се събира на заседание на 16.11.2023г. /четвъртък/  от 18.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

06.11.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 06.11.2023г. /понеделник/  от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

04.11.2023

СПИСЪК НА ИЗБОРТНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

№ секция Адрес на секция Населено място
163300001 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение
163300002 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Общинска администрация, Бул. 6-ти септември №13 гр.Съединение
163300003 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение
163300004 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение
163300005 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение
163300006 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Клуб на пенсионера, ул. Дружба №2А гр.Съединение
163300007 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение
163300008 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение
163300011 С. ГОЛЯМ ЧАРДАК, Читалище, ул. Васил Левски №1 с.Голям чардак
163300013 С. МАЛЪК ЧАРДАК, Читалище, ул. Хан Аспарух №21 с.Малък чардак
163300015 С. НАЙДЕН ГЕРОВО, Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №16 с.Найден Герово
163300017 С. ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул. Георги Димитров №16 с.Царимир
04.11.2023

СПИСЪК НА ИЗБОРТНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

№ секция Адрес на секция Населено място  
163300001 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение  
163300002 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Общинска администрация, Бул. 6-ти септември №13 гр.Съединение  
163300003 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение  
163300004 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение  
163300005 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение  
163300006 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Клуб на пенсионера, ул. Дружба №2А гр.Съединение  
163300007 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение  
163300008 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение  
163300009 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище, ул. Голямоконарска №12 гр.Съединение  
163300010 С. ПРАВИЩЕ, Читалище, ул. 1-ва №12А с.Правище  
163300011 С. ГОЛЯМ ЧАРДАК, Читалище, ул. Васил Левски №1 с.Голям чардак  
163300012 С. НЕДЕЛЕВО, Читалище, ул. 2-ра №25 с.Неделево  
163300013 С. МАЛЪК ЧАРДАК, Читалище, ул. Хан Аспарух №21 с.Малък чардак  
163300014 С. ДРАГОМИР, Кметството, ул. 12-та №8 с.Драгомир  
163300015 С. НАЙДЕН ГЕРОВО, Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №16 с.Найден Герово  
163300016 С. ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул. Георги Димитров №16 с.Царимир  
163300017 С. ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул. Георги Димитров №16 с.Царимир  
163300018 С. ЦЕРЕТЕЛЕВО, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №8 с.Церетелево  
163300019 С. ЛЮБЕН, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №26 с.Любен  
       
04.11.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 04.11.2023г. /събота/  от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

01.11.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ВТОРИ ТУР

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Съединениеу, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за втори тур за предстоящите избори за кмет на община и кметове на кметства в община Съединение, на 05.11.2023 г., както следва:

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛЪК ЧАРДАК

КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРАВИЩЕ

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

При приключването на изборния ден по първоначални данни от 8108 имащи право на глас, гласувалиите са 4856, което е 59,89 %

29.10.2023

СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗАСТЪПНИЦИ НА КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

28.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 28.10.2023г. /събота/  от 18.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

28.10.2023

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 29.10.2023г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 29.10.2023г.

28.10.2023

СПИСЪК НА ИЗБОРТНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ В КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

№ секция Адрес на секция Населено място
163300001 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение
163300002 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Общинска администрация, Бул. 6-ти септември №13 гр.Съединение
163300003 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24 гр.Съединение
163300004 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение
163300005 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3 гр.Съединение
163300006 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Клуб на пенсионера, ул. Дружба №2А гр.Съединение
163300007 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение
163300008 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1 гр.Съединение
163300009 ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище, ул. Голямоконарска №12 гр.Съединение
163300010 С. ПРАВИЩЕ, Читалище, ул. 1-ва №12А с.Правище
163300011 С. ГОЛЯМ ЧАРДАК, Читалище, ул. Васил Левски №1 с.Голям чардак
163300012 С. НЕДЕЛЕВО, Читалище, ул. 2-ра №25 с.Неделево
163300013 С. МАЛЪК ЧАРДАК, Читалище, ул. Хан Аспарух №21 с.Малък чардак
163300014 С. ДРАГОМИР, Кметството, ул. 12-та №8 с.Драгомир
163300015 С. НАЙДЕН ГЕРОВО, Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №16 с.Найден Герово
163300016 С. ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул. Георги Димитров №16 с.Царимир
163300017 С. ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул. Георги Димитров №16 с.Царимир
163300018 С. ЦЕРЕТЕЛЕВО, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №8 с.Церетелево
163300019 С. ЛЮБЕН, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №26 с.Любен
27.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 28.10.2023г. /събота/  от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

25.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 25.10.2023г. /сряда/  от 18.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия информира членовете на СИК, че ще проведе обучение по следния график:

 

 1. На 22.10.2023 г., неделя, от 13.00 ч. в пленарна зала на Общинска администрация за членовете на СИК от

9-та, 10-та, 12-та, 14-та, 16-та, 18-та, 19-та.

Автобусът тръгва в 12.00 ч. от с. Царимир по посока с. Церетелево, с. Неделево, с. Любен, с. Правище, гр. Съединение.

 

 1. На 22.10.2023 г., неделя, от 16.00 ч. в пленарна зала на Общинска администрация за членовете на СИК от

11-та, 13-та, 15-та, 17-та.

Автобусът тръгва в 15.00 ч. от с. Царимир по посока с. Голям чардак, с. Малък чардак, гр. Съединение.

От 17.00 ч. започва дистанционното обучение от „Сиела Норма“ АД.

 

 

 1. На 23.10.2023 г., понеделник, от 18.00 ч. в пленарна зала на Общинска администрация ще се проведе обучението с членовете на СИК от гр. Съединение.

От 19.00 ч. започва дистанционното обучение от „Сиела Норма“ АД.

 

 

 

За участие в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 40 лв. на всеки участвал в обучението.

18.10.2023

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на  28.10.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията, местна коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

 

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 4 от Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК в срок до 17.00 часа на 28 октомври 2023 г.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

17.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да упражнят правото си на глас в изборния ден на 29.10.2023г. във всяка една от секциите на територията на Община Съединение.

16.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

ВАЖНО!!! Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

СИК ЗАМЕНИ след назначения на 28.09.2023г.;

Проверявайте в ТАБЛИЦАТА дали лицата, които заменяте са действително назначени!!!
Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

03.11.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 3.11.2023г. /петък/  от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

31.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СЪЕДИНЕНИЕ

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 31.10.2023г. /вторник/  от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕМОНСТРАТИВНА МАШИНА

Общинска избирателна комисия уведомява, че на 27.10.2023 г. /петък/ демонстративна машина за гласуване в изборите за 29.10.2023г. ще бъде предоставяна по график в следните населени места:

 

От 09.00 до 16.00ч. в гр. Съединение ще бъде поставена в Пленарна зала - ет. 1.

 

От 09.00 до 12.00ч. в с.МАЛЪК ЧАРДАК ще бъде поставена в пенсионерския клуб.

 

От 09.00 до 12.00ч. в с.НАЙДЕН ГЕРОВО ще бъде поставена в сградата на кметството.

 

От 13.00 до 16.00ч. в с.ГОЛЯМ ЧАРДАК ще бъде поставена в сградата на кметството.

 

От 13.00 до 16.00ч. в с.ЦАРИМИР ще бъде поставена в пенсионерския клуб.

16.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 18.10.2023г. /сряда/  от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Съединениеу, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Съединение, на 29.10.2023 г., както следва:

 

Кмет на Община
Общински съвет
Кмет на кметство Голям чардак
Кмет на кметство Драгомир
Кмет на кметство Любен
Кмет на кметство Малък чардак
Кмет на кметство Найден Герово
Кмет на кметство Неделево
Кмет на кметство Правище
Кмет на кметство Царимир
Кмет на кметство Церетелево

06.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 08.10.2023г. /неделя/  от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

30.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 01.10.2023г. от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

27.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 27.09.2023г. от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

26.09.2023

Съобщение

Предложения от партията, коалиция с имената, ЕГН и постоянен - настоящ адрес на кандидатите /Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/ се представя в ОИК на хартиен и технически носител в ексел формат за всеки отделен вид избор.

Приложение: ТАБЛИЦА В ЕКСЕЛ ФОРМАТ

25.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 26.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

20.09.2023

Съобщение

ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

18.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 18.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

09.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия се събира на заседание на 11.09.2023г. от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала.

09.09.2023

Съобщение

Желаещите за регистрация могат да заповядат да подадат своите документи от 09.00 часа на 12.09.2023г. в сградата на Общинска администрация Съединение, етаж 2, Заседателна зала, където ще извършва своята дейност Общинска избирателна комисия Съединение.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 107-МИ / 30.11.2023

  относно: Приемане на становище, във връзка с жалба до Върховен административен съд, подадена от Кристина Стоянова Крислова, срещу Решение № 2012/13.11.2023 г. на Административен съд – Пловдив.

 • № 106-МИ / 16.11.2023

  относно: Приемане на становище, във връзка с постъпила жалба от Кристина Стоянова Крислова - кандидат за кмет на Община Съединение, с вх. №193/15.11.2023г., на ОИК Съединение, относно оспорване на протоколите на СИК и ОИК относно отчитане на изборните резултати за избиране на кмет на община Съединение от 05.11.2023 г. – втори тур.

 • № 14.Приложение № 91-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.МАЛЪК ЧАРДАК

всички решения