Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 136-МИ
Съединение, 13.12.2019

ОТНОСНО: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

Въз основа на подадено заявление с вх. № 146/11.12.2019г от Станка Николова Стоицова - Чушкова, избрана за общински съветник с Решение № 111-МИ/28.10.2019 г., с което на основание чл. 30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, поради назначаването й като заместник-кмет в Община Съединение, моли да й бъдат прекратени предсрочно пълномощията като общински съветник в Общински съвет Съединение избрана от листата на ПП „ВМРО-БНД ”.   

 

На основание чл.87, ал.1 т.24, чл.458 от ИК и чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Съединение

 

РЕШИ:

 

 1. Освобождава като общински съветник от листата на ПП „ВМРО-БНД“ Станка Николова Стоицова - Чушкова обявена за избрана с Решение № 111-МИ/ 28.10.2019 г. на ОИК Съединение и обезсилва издаденото й удостоверение № 11/05.11.2019 г.
 2. Обявява за избран за общински съветник следващият от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД ”- НИКОЛА КОСТАДИНОВ ДОЕВ.
 3. На същия да бъде издадено удостоверение съгласно Приложение №98 МИ /2019 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд  по реда на чл.459 от ИК.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 13.12.2019 в 16:24 часа

Календар

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения