Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Съединение, 18.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Ангел Николов Чобанов – общински съветник в Общински съвет Съединение за нарушение ИК свързано с участието на г-н Георги Любенов Руменов – общински съветник, кандидат за общински съветник и кмет на Община Съединение в изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г.

С вх. № 80/17.10.2019 г. в 11,10 часа (рег.№ 3/17.10.2019 г. от регистъра за жалби и сигнали на ОИК) в Общинска избирателна комисия Съединение е получен сигнал от Ангел Николов Чобанов – общински съветник в Общински съвет Съединение, с който е сигнализирано за извършено нарушение от г-н Георги Любенов Руменов – общински съветник, кандидат за общински съветник и кмет на Община Съединение в изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г. изразяващо се в участие на последния в редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г. Твърди се, че с това участие в разискванията и гласуване по точките от дневният ред е извършено нарушение на чл.161 от ИК. Според подаденият сигнал г-н Георги Любенов Руменов е трябвало да бъде в отпуск след регистрацията му като кандидат за кмет на Община Съединение и не е следвало да участва в сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г.

            За изясняване на фактическата обстановка Общинска избирателна комисия Съединение изпрати до Председателя на Общински съвет Съединение писмо с Изх.№ 18/16.10.2019 г. с искане за предоставяне на заверени копия от Присъствен лист и Протокол от проведено заседание на Общински съвет Съединение на 14.10.2019 г.

            С писмо Вх.№ 81/17.10.2019 г. в 13,50 ч. в Общинска избирателна комисия Съединение е получено от председателя на Общински съвет Съединение заверено копие от Присъствен лист и Протокол № 14 от проведено заседание на Общински съвет Съединение от 14.10.2019 г.

            С Решение № 58-МИ/24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Съединение е регистрирала г-н Георги Любенов Руменов за кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.

            Общинска избирателна комисия Съединение, след като се запозна със съдържанието на подадения сигнал и след извършена проверка, приема за установено следното:

            На 14.10.2019 г. е проведено редовно заседание (сесия) на Общински съвет Съединение видно от предоставеният Присъствен лист и Протокол № 14/14.10.2019 г. от редовна сесия на Общински съвет Съединение. В Присъственият лист под № 7 е поставен подпис за присъствие срещу името на г-н Георги Любенов Руменов, от което следва да се направи заключение, че същият е присъствал на проведената сесия.

            Видно от Протокол № 14/14.10 .2019 г. от редовна сесия на Общински съвет Съединение г-н Георги Любенов Руменов е отправил редица въпроси към председателя на ОС Съединение свързани с правото му да участва на сесия на общински съвет. След тази дискусия г-н Георги Любенов Руменов  е предложил да отпаднат всички точки от дневният ред освен точмката за избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства до встъпване на новоизбраните такива. Председателя на ОС е подложил на гласуване направеното предложение. В това гласуване  г-н Георги Любенов Руменов е участвал. Срещу името му има отразен глас „за“.

            Видно от Протокол № 14/14.10.2019 г. от редовна сесия на Общински съвет Съединение срещу името на г-н Георги Любенов Руменов е отразено подаването на глас „за“ при приемането на Решение № 80, от което следва да се направи заключение, че същият е участвал активно разискванията и гласувания на сесията.

            Г-н Георги Любенов Руменов е регистриран кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение. Решението не е обжалвано по предвиденият в ИК ред и е влязло в законна сила на 28.09.2019 г.

            От извършена служебна проверка Общинска избирателна комисия Съединение установи, че по подаден сигнал за участие на г-н Георги Любенов Руменов в предходна сесия на общински съвет има Решение № 68-МИ/10.10.2019 г. с което е констатирано извършване на нарушение на чл.161 ал.1 от ИК.

            Сигнала е подаден от лице с наличие на правен интерес и следователно е допустим, а разгледан по същество се явява и основателен по следните съображения:

            Според разпоредбата на ИК в чл.161 ал.1: (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

            Безспорно е, че общинският съвет представлява по смисъла на ЗМСМА местен орган на власт, който е формиран от общински съветници. Като такъв той съгласно разпоредбата на чл.23 ал.6 от ЗМСМА действа до конституирането на следващият избран общински съвет.

            От извършена служебна справка Общинска избирателна комисия Съединение установи, че г-н Георги Любенов Руменов е действащ общински съветник, чиито мандат не е прекратен предсрочно на някое от предвидените в ЗМСМА основания.

            Императивната норма на чл.161 ал.1 от ИК обаче изрично указва, че кандидат който заема служба в местен орган с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Законодателят прави изключение единствено и само за кандидатите за общински съветници. В случая обаче е налице регистрация на г-н Георги Любенов Руменов  и като кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно Решение № 58-МИ/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение. Именно като кандидат за кмет на Община Съединение г-н Георги Любенов Руменов не е следвало да присъства и участва при вземането на решения на проведена редовно заседание (сесия) на Общински съвет Съединение на 14.10.2019 г., с което виновно е нарушил разпоредбата на чл.161 ал.1 от ИК.

            Предвид горното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22, чл.161 ал.1, чл.495 ал.1, чл.496 ал.2 т.2 и чл.498 от ИК и чл.111 от АПК, във вр. с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Съединение

Р Е Ш И:

            УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 161, ал. 1 ИК изразяващо се в това, че г-н Георги Любенов Руменов в качеството си на кандидат за кмет на Община Съединение регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с Решение№ 58-МИ/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение и като кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган – общински съветник в Общински съвет Съединение не е изпълнил задължението си да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите като е участвал в разискванията и е гласувал решенията взети на редовно заседание (сесия) на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г. 

            ОПРАВОМОЩАВА председателя на Общинска избирателна комисия Съединение да състави акт за установеното нарушение на г-н Георги Любенов Руменов, с ЕГН **********, с адрес гр.Съединение, ул.”***********” № ***.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 18.10.2019 в 16:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения