Заседания

Заседание от дата 04.09.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 13-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 12-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 11-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 10-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 9-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 8-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 7-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 6-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 5-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Маркиране на печата на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 4-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Избор на говорител на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 3-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 2-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 1-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от Общинска избирателна комисия Съединение в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 136-МИ / 13.12.2019

    относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

  • № 135-МИ / 05.11.2019

    относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 134-МИ / 05.11.2019

    относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения