Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 225
Съединение, 20.11.2018

ОТНОСНО: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Община Съединение,област Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№225/20.11.2018 г.

 

Относно:Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б”  в листата на ПП „ГЕРБ” .

Постъпила е молба с вх.  № 262/16.11.2018.г. от Милка Асенова Михайлова за прекратяване на пълномощията й като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

С Решение № 196/16.11.2015 г. на ОИК гр.Съединение, Милка Асенова Михайлова от листата на ПП „ГЕРБ”, е обявена за общински съветник .

На основание чл.87, ал.1 т.24, чл.458 от ИК и чл.40 ,ал.4,т.3 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Р е ш и:

 

 1. Освобождава Милка Асенова Михайлова като общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ”, обявена за избрана  с Решение № 196/ 16.11.2015 г. на ОИК  община Съединение и обезсилва изаденото й удостоверие № 19/16.11.2015 г.
 2. Обявява за избран за общински съветник следващият от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ”- ХРИСТО ЛАЗАРОВ ГАБЕРОВ.
 3. На същия  да бъде изадено удостоверение съгласно Приложение №89-МИ /2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд  по реда на чл.459 от ИК.

 

 

 

 

                                                                      Председател : ........................

                                                                                    /Маша Енчева/

                                                     

                                                                      Секретар: ...........................

                                                                               Цветана Кръстева/

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 20.11.2018 г. 17.30ч.

 

Председател: Маша Борисова Енчева

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 20.11.2018 в 17:11 часа

Календар

Решения

 • № 226 / 02.04.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „А” в листата на МК „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО” . Постъпила е молба с вх. № 264/01.04.2019.г. от Илия Запрянов Дребчев за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

 • № 225 / 20.11.2018

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

 • № 224 / 12.03.2018

  относно: Сигнал с вх. №251/23.02.2018 г.

всички решения