№ 226 / 02.04.2019

ОТНОСНО : Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „А” в листата на МК „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО” . Постъпила е молба с вх. № 264/01.04.2019.г. от Илия Запрянов Дребчев за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

№ 225 / 20.11.2018

ОТНОСНО : Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

№ 224 / 12.03.2018

ОТНОСНО : Сигнал с вх. №251/23.02.2018 г.

№ 223 / 12.03.2018

ОТНОСНО : Сигнал с вх. №248/16.02.2018 г.

№ 222 / 06.03.2018

ОТНОСНО : Отсъствия на общински съветник Александър Величков Влашки

№ 221 / 06.03.2018

ОТНОСНО : Отсъствия на общински съветник Атанас Лилов Вълков

№ 215 / 09.02.2018

ОТНОСНО : сигнали в ОИК-Съединение, а именно: - с вх . № 241 /29.01.2018 г. на общия входящ регистър от Пенчо Кръстев Дерузов; - с вх. № 242 / 30.01.2018 г. на общия входящ регистър на Боно Илиев Бабачев, с които сме сезирани за общинската съветничка Цонка Георгиева Димова за допуснати от нея отсъствия от заседания на ОбС – Съединение за периода 01.09.2017 г. – 26.01.2018 г.

№ 212 / 09.01.2018

ОТНОСНО : Решение 2240/15.12.2017 г. по адм.дело 2639/2017 г. на Административен съд-Пловдив

№ 211 / 09.01.2018

ОТНОСНО : Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от листата на ПП „ГЕРБ”

№ 210 / 04.12.2017

ОТНОСНО : Представителство на ОИК – Съединение пред Административен съд гр.Пловдив по адм. д.2639/2017 г., VI състав

№ 209 / 04.12.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване списъци „А“ и списъци „Б“ на избраните общински съветници, на основание писмо на Централната Избирателна комисия изх.№МИ-15-407/30.11.2017 г.

№ 208 / 01.09.2017

ОТНОСНО : УПЪЛНОМОЩАВАНЕ членове на ОИК – Съединение които да приемат заявления, сигнали, жалби и други документи отнасящи се до компетенциите на ОИК в периода извън редовни и частични местни избори в работни дни след 17.00 часа

№ 207 / 01.09.2017

ОТНОСНО : Проведено заседание на ОИК гр. Съединение на 01.09.2017г. от 18часа в Заседателната зала на общинска администрация гр. Съединение, по искане на една трета от членовете на ОИК гр. Съединение

№ 206 / 19.12.2016

ОТНОСНО : Допълване на Решение №204/15.12.2016 г. на ОИК-Съединение в частта на мотивите му.

№ 205 / 19.12.2016

ОТНОСНО : Представителство на ОИК – Съединение пред Административен съд гр.Пловдив по адм. д.2961/2016 г., III състав, насрочено за 21.12.2016 г. от 9.00 ч.

№ 204 / 15.12.2016

ОТНОСНО : Прекратяване на правомощията на кмета Атанас Балкански съгласно чл. 42, ал.1, т.9 от ЗМСМА

№ 202 / 31.03.2016

ОТНОСНО : Освобождаване на избран общински съветник

№ 201 / 15.03.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Съсдинение. които да подучат от ТЗ "ГPAO" - Пловдив пликовете по т. 1 и 9 от Решение №2662/18.10.2015 г.на ЦИК. съдържащи избирателните списъци и други книжа от произведените избори за общински съветници и кметове първи тур -25.10.15 г. и втори тур на 01.11.2015 г. и Национален референдум на 25.10.2015 г. и да ги предадат заедно с представители на Общинска администрация-Съединенис.определени със заповед № РД-405/15.03.2016 г. , за съхранение в запечатаното помещение, в което сс съхраняват изборните книжа и материали от проведените МИ и HP 2015 г.

№ 200 / 10.03.2016

ОТНОСНО : Освобождаване на избран общински съветник

№ 199 / 21.01.2016

ОТНОСНО : Изпращане на писма до търговски регистър при Агенция по Вписвания, до председателя на Общински съвет-Съединение, до НАП-Пловдив

Календар

Решения

  • № 226 / 02.04.2019

    относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „А” в листата на МК „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО” . Постъпила е молба с вх. № 264/01.04.2019.г. от Илия Запрянов Дребчев за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

  • № 225 / 20.11.2018

    относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

  • № 224 / 12.03.2018

    относно: Сигнал с вх. №251/23.02.2018 г.

всички решения