Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 125
Съединение, 06.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Стоянка Георгиева Димитрова, с постоянен адрес гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, ул. „6-ти септември” 23 срещу регистрирани от ОИК Съединение кандидати Георги Любенов Руменов-кандидат за Кмет на Община Съединение и Станьо Атанасов Синекчийски-кандидат за Кмет на Кметство с. Царимир, общ. Съединение

Постъпила е жалба от Стоянка Георгиева Димитрова, с постоянен адрес гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, ул. „6-ти септември” 23, срещу регистрирани кандидати -Георги Любенов Руменов-кандидат за Кмет на Община Съединение и Станьо Атанасов Синекчийски-кандидат за Кмет на Кметство с. Царимир, общ. Съединение, заведена с вх. № 3/06.10.2015 г. в публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК.

Същата е подадена в един екземпляр, с отбелязване като адресати и ЦИК –София и Р Прокурор.

В същата се иска от ОИК Съединение да „касират” молбата от Георги Любенов Руменов и Станьо Синекчийски за кандидати за Кмет на Община  Съединение и с. Царимир по причини изложени в същата, както следва:

 1. Георги Руменов като Кмет на Община Съединение през изтеклия мандат „не е информирал за приходите разходните парични средства на Общината, колко, кога и за какво са похарчени толкоз пари, като още имат да дават на фирма за направа на бетонни плочки от повече от година около 90 000 лв. на Стойчо Кържалийски”;
 2. „В двора на Георги Руменов има около 2,3 хиляди плочки от Центъра на Съединение без пари .........”
 3. „Няма изготвен нито 1 проект одобрен през неговия мандат, а работи още проектите на бившия кмет Е. Маринчешки.”
 4. „Освен определеното сметище има 5 пъти по голямо до синия мост, които отпадъци отиват в реката до боклуците”
 5. „ В целия град пътищата и тротоарите са обрасли с трева.................”
 6. „ Никъде няма табели с имена на улиците”
 7. „Няма пътни знаци по предназначение”
 8. „Няма канал за отходни води ..................”
 9. „Депото на ВиК се намира до центъра до люлките на децата в парка................”

10...............

 И т.н. до т. 20

В края на същата се отправя искане до ОИК Съединение за „касиране” имената на Руменов и Синекчийски за кандидати за кметове на изборите на 25.10.2015 г.

 

Предвид гореописаните доводи в жалбата, ОИК Съединение установи:

 1. С Решение № 74/21.09.2015 г. на ОИК Съединение, Георги Любенов Руменов е регистриран като кандидат за Кмет на Община Съединение от местна коалиция „Сдружение за Община Съединение”.
 2. С Решение № 92/21.09.2015 г. на ОИК Съединение, Станьо Атанасов Синекчийски е регистриран като кандидат за Кмет на Кметство Царимир, общ. Съединение от местна коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-НОВА АЛТЕРНАТИВА”.

След извършена проверка от ЦИК и ГД „ГРАО” в МРРБ, ОИК Съединение не е получила указания за приемане на Решения за заличаване на кандидати, които не отговарят на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК, а именно: български граждани, навършили 18 години до изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Изтъкнатите в жалбата съображения, по които се иска „касиране на кандидатите Руменов и Синекчийски” като кандидати съответно за Кмет на Община Съединение и Кмет на Кметство Царимир, общ. Съединение, не са от компетентността на ОИК Съединение и същата не е органа, които може да ангажира евентуална отговорност на извършителя на посочените действия.

Същата не може да определя дадени деяния като престъпления и да налага наказания за тях.

 Не може на базата на твърденията в жалбата да заличи регистрацията на горепосочените кандидати, без за има влязло в сила решение на съд и Решение на ЦИК.

 Решенията на ОИК Съединение, съгласно чл. 88, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс се обжалват пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Същите са влезли в сила и пораждат правни последици, за които се отнасят.

От друга страна   компетентността за произнасяне по твърденията, изложени в жалбата  е предоставена със закон /Наказателен кодекс и Конституцията на РБългария/ на Районна прокуратура -Пловдив.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 и т 23,

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Съединение

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената от Стоянка Георгиева Димитрова, с постоянен адрес гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, ул. „6-ти септември” 23 срещу регистрирани от ОИК Съединение кандидати Георги Любенов Руменов-кандидат за Кмет на Община Съединение и Станьо Атанасов Синекчийски-кандидат за Кмет на Кметство с. Царимир, общ. Съединение, тъй като не е компетентна да се произнася по твърденията посочени в същата.

 

Изпраща копие от подадената жалба до ЦИК, и до Районна прокуратура-Пловдив-по компетентност.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал. 1 и 2 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Петрунка Стоянова Кацарска-Дългърска

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 06.10.2015 в 14:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 226 / 02.04.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „А” в листата на МК „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО” . Постъпила е молба с вх. № 264/01.04.2019.г. от Илия Запрянов Дребчев за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

 • № 225 / 20.11.2018

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

 • № 224 / 12.03.2018

  относно: Сигнал с вх. №251/23.02.2018 г.

всички решения